Gå til innhold

Samferdselsutvalget

Natur og Ungdom < Utvalg < Samferdselsutvalget

Samferdselsutvalget er Natur og Ungdoms ekspertutvalg innen samferdselspolitiske spørsmål.

Hvem er vi, og hva gjør vi?

Samferdselsutvalget jobber for at klima- og miljøfiendtlige vegprosjekter skal skrotes og at jernbane, kollektivtransport og vedlikehold av eksisterende veg prioriteres over ny veg og luftfartprosjekter i Nasjonal transportplan  

I 2024 består utvalget av:

Fjore Tom Müller (utvalgsleder)

Kimi Nie-Nilssen 

Theo-Amandus Krogstad 

 

Kontakt

samferdselsu@nu.no

Utvalget følges opp av:

Mali Regine Hegerberg Børset

Sentralstyremedlem
909 64 344

Jobber med omstilling. Følger opp Oslo NU og Samferdselsutvalget.

Her finner du uttalelser om samferdsel, fra utvalget og andre:

Ikke la funksjonshemmede stå igjen når toget mot en bærekraftig framtid går!

Natur og Ungdom krever at regjeringa treffer tiltak for å gjøre kollektivtransporten tilgjengelig for alle.
Les mer

Nei til ny E16 og ja til bygging på eksisterende vei

Natur og Ungdom, samlet til sitt 56. ordinære landsmøte 8.-10. januar 2021, krever at E16 bygges på den eksisterende traséen mellom Kløfta og Nybakk ved...
Les mer
Asfalt gjennom fin natur

Nei til motorvei gjennom Lågendeltaet naturreservat

Natur og ungdom krever at planene om å bygge ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat skrinlegges.
Les mer

Nasjonal transportplan må føre til kraftige utslippskutt!

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 7.-10. januar i Fredrikstad, krever at Nasjonalt Transportplan 2018-2029 fører til betydelige utslippskutt fra...
Les mer

Ingen monsterbro over Håøya!

Natur og Ungdom krever at monsterbro-planene over Håøya skrinlegges.
Les mer

De beste pakkene er grønne!

Natur og Ungdom krever restriktive tiltak på bil, gode kollektivløsninger og skrinlegging av dagens planer om ny E18.
Les mer

Miljøkort i Hedmark!

Natur og Ungdom krever at Hedmark fylkeskommune innfører Miljøkortet i Hedmark fylke nå. 
Les mer

– Vi frykter at denne transportplanen er en nasjonal eksosplan

Denne artikkelen er fra april 2017: Natur og Ungdom er skuffet over at politikerne gir full gass for motorveier, mens jernbanen blir skjøvet fram i tid
Les mer

Natur og Ungdoms hovedkrav til Nasjonal Transportplan 2022-2033

Nasjonal Transportplan 2022-2033 er en stortingsmelding som skal behandles i Stortinget våren 2021, og vil legge føringene for de neste 12 årene med...
Les mer

Natur og Ungsom seier nei til Nord-Noregbana

Natur og Ungdom samla til landsstyremøte 17.-18. februar 2024, krev at ei Nord-Noregbane mellom Fauske og Tromsø ikkje byggjast, i all den tid den totale...
Les mer
Natur og Ungdom utenfor NUs landsmøte på Haugetun

Nei til Svelefri Moldefjord, trelause skogar og jordlause åkrar

Natur og Ungdom, samla til sitt landsstyremøte 17.-18. februar, krev at Møreaksen skrotast, at ferjetilboda styrkjast, og at vedlikehald av eksisterande veg...
Les mer